Usługi

 NASZA OFERTA :

 • okablowanie central i urządzeń wentylacyjnych,
 • okablowanie systemów wentylacji pożarowej,
 • okablowanie systemów napowietrzajacych,
 • okablowanie systemów detekcji gazów,
 • okablowanie systemów labolatoryjnych,
 • budowanie tras kablowych,
 • montaż automatyki,
 • modernizacja układów automatyki,
 • uruchomienia układów automatyki i urządzeń wentylacyjnych,
 • przeglądy okresowe układów automatyki i urządzeń wentylacyjnych,
 • wykonywanie pomiarów ochronnych elektrycznych do 1 kV: pomiary rezystancji izolacji obwodów, pomiary rezystancji izolacji kabli, pomiary rezystancji izolacji urządzeń, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

 

 

Dane kontaktowe

MechVent J. Kałuski Sp. J
ul. Kościuszki 6
84-200 Wejherowo

tel. + 48 500 364 303