Kurtyny powietrzne

   
do obiektów użytkowych    do mroźni/chłodni   bramowe

 

Dane kontaktowe

MechVent J. Kałuski Sp. J
ul. Kościuszki 6
84-200 Wejherowo

tel. + 48 500 364 303